Dp ОКИ НАДЕЖДА

КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ “СОФИЙСКИ СОЛИСТИ”

МЕСЕЦ ДАТА МЯСТО
февруари 15.02.2005 зала “България”
март 1-12.03. 11 концерта в Италия
26.03. Русе
27.03. Русе
април 20.04. зала “България”
26.04. Археологически музий
27.04 зала “България”
29.04 зала “София”
май 5-12.05 2 концерта в Испания
16.05 зала “България”
18.05 Варна
юни 3.06 Стара Загора
7.06 зала “България”
23.06 СГХГ
юли 8.07 СГХГ
11.07 Галерията на Светлин Русев
14.07. Варна
15.07. Варна
септември 16.09. зала “България”
октомври 2-4.10 2 концерта в Германия
8.10. зала “България”
30.10. Хасково
ноември 19.11. Варна
21.11. зала “България”
23.11. Виена – Австрия
декември 6.12. зала “България”

ОБЩО : 14 концерта в  София, 8 – в провинцията, 16 в чужбина

 

СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР

МЕСЕЦ ДАТА МЯСТО
януари 2-8.01. 2 концерта в Швейцария
февруари 9.02. зала ОКИ “Надежда”
април 5.04 зала ОКИ “Надежда”
15.04. НДК
25.04. пред СГХГ
май 1.05. Южен парк
8.05. Южен парк
19.05. паметник
24.05. шествие
25.05. пред Народния театър
юни 7.06. пред НДК
17.06. пред СГХГ
18.06. Еврейски дом
23.06. пред СГХГ
24.06. пред СГХГ
юли 1.07. пред СГХГ
2.07. пред СГХГ
8.07. пред СГХГ
9.07. пред СГХГ
15.07. пред СГХГ
16.07. пред СГХГ
21.07. НДК
22.07. пред СГХГ
23.07. пред СГХГ
29.07. пред СГХГ
30.07. пред СГХГ
септември 17.09. пред Народния театър
18.09. Борисовата градина
21.09. НДК
октомври 31.10. НДК
ноември 23.11. Еврейски дом
декември 22.12. Пловдив
28.12. зала ОКИ “Надежда”

ОБЩО : 32 концерта в София, 1 в провинцията, 2 в чужбина

 

ДЖАЗ ФОРМАЦИЯ “СОФИЯ”

МЕСЕЦ ДАТА МЯСТО
юни 14.06. пред СГХГ
15.06. пред СГХГ
18.06. пред СГХГ
21.06. пред СГХГ
22.06. пред СГХГ
28.06. пред СГХГ
29.06. пред СГХГ
юли 5.07. пред СГХГ
6.07. пред СГХГ
12.07. пред СГХГ
13.07. пред СГХГ
19.07. пред СГХГ
20.07. пред СГХГ
26.07. пред СГХГ
27.07. пред СГХГ
септември 17.09. пред Народния театър
декември 27.12. зала ОКИ “Надежда”

ОБЩО : 17 концерта в София

 

СИМФОНИЕТА “СОФИЯ”

МЕСЕЦ ДАТА МЯСТО
февруари 9.02. Музей “Земятя и хората”
март 7.03. зала ОКИ “Надежда”
17.03. зала “България”
24.03. зала ОКИ “Надежда” – образователен концерт
април 7-9.04 3 спектакъла на Кармен на о-в Мартиника
20.04. Камерна зала “България”
24.04. зала “България”
27.04. Музей “Земятя и хората”
май 5.05. НМУ
19.05. зала “България”
юни 2.06. зала “България”
юли 7.07. Музей “Земятя и хората”
септември 01.09. – 03.09. 3 концерта в Нафлион – Гърция
3.09. Музей “Земятя и хората”
октомври 14.10. Камерна зала “България”
ноември 10.11. зала “България”
декември 21.12. Плевен
29.12. зала “България”

ОБЩО : 15 концерта в София, 1 в провинцията, 6 в чужбина

 

КВАРТЕТ “ЕОЛИНА”

МЕСЕЦ ДАТА МЯСТО
януари 4.01. СГХГ
март 21.03. 2 образователни концерта
22.03. 2 образователни концерта
23.03. 2 образователни концерта
април 19.04. СГХГ
май 5.05. 1 образователен концерт – 156 ОУ кв. “Кремиковци”
14.05. СГХГ
юни 1.06. 3 образователни концерта – ж.к.”Младост”-ЦДГ№18, ОДЗ№56
16.06. 1 образователен концерт – ЦДГ №117
22.06. 1 образователен концерт – ЦДГ № 164 – кв. “Горна баня”
септември 15.09. СГХГ
17.09. СГХГ
22.09. 2 образователни концерта – 1 СОУ
23.09. Чешкия клуб

ОБЩО : 20 концерта в София, от които 14 образователни