Dp ОКИ НАДЕЖДА

ДЕЙНОСТ НА ОКИ  “НАДЕЖДА”  за 2007 г. 

ДАТА СЪБИТИЕ СЪСТАВ МЯСТО
04.01.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Стол. библиотека
15.01.07 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ОДЗ 50
17.01.07 КОНЦЕРТ Соф. солисти зала “България”
17.01.07 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ОДЗ 6
13.02.07 ЗАПИС Симф. София ОКИ
14.02.07 ИЗЛОЖБА Атанасова,Кирилова ОКИ
15.02.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” Шипка 6
16.02.07 КОНЦЕРТ Соф. солисти зала “България”
20.02.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
02.03.07 СПЕКТАКЪЛ Симф. София ОКИ
07.03.07 СПЕКТАКЪЛ Симф. София ОКИ
22.03.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
28.03.07 КОНЦЕРТ Соф. солисти зала “България”
09.04.07 КОНЦЕРТ Соф. солисти зала “България”
14.04.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” СГХГ
16.04.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
22.04.07 КОНЦЕРТ Симф. София гр. Раковски
24.04.07 КОНЦЕРТ Соф. солисти зала “България”
28.04.07 КОНЦЕРТ Соф. солисти НДК
09.05.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” СБК
09.05.07 ИЗЛОЖБА деца от 15 у-ще ОКИ
10.05.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” х-л “Феста”./Папанчева/
15.05.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
16.05.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” кам. Зала “България”
22.05.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Пловдив
28.05.07 СПЕКТАКЪЛ Симф. София ОКИ
01.06.07 КОНЦЕРТ Симф. София НМУ
12.06.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Варна
12.06.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
13.06.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” под стария дъб
14.06.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
15.06.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Пазарджик
17.06.07 КОНЦЕРТ Симф. София Драма-Гърция
19.06.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
20.06.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” под стария дъб
21.06.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
23.06.07 КОНЦЕРТ Симф. София Равда
26.06.07 КОНЦЕРТ Симф. София Серес-Гърция
26.06.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
27.06.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” под стария дъб
28.06.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
28.06.07 КОНЦЕРТ Симф. София Пловдив
03.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
04.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” под стария дъб
05.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
10.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
11.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” под стария дъб
12.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
17.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
18.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” под стария дъб
19.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
24.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
25.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” под стария дъб
26.07.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” парк “Заимов”
15.09.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” НЦЦП
16.09.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
16.09.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” под стария дъб
17.09.07 КОНЦЕРТ детски школи ОКИ
17.09.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Алескандровска б-ца
18-26.09.07 ЗАПИСИ Квартет “Еолина” за CD
22.09.07 СПЕКТАКЪЛ Симф. София зала “България”
27.09.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” Хасково
01.10.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
06.10.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” Борисова градина
07.10.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” Борисова градина
10.10.07 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ОДЗ – 49
13.10.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” Борисова градина
14.10.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” Борисова градина
17.10.07 КОНЦЕРТ Симф. София Плевен
20.10.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” Борисова градина
21.10.07 КОНЦЕРТ ДФ “София” Борисова градина
21.10.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
28.10.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
14.11.07 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ЦДГ – 55
14.11.07 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ЦДГ-Слатина
15.11.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
24.11.07 КОНЦЕРТ Симф. София Цариброд
27.11.07 1 образ.конц. Квартет “Еолина” пом.у-ще “Надежда”
28.11.07 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ОДЗ-15,ж.к.Надежда
28.11.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
29.11.07 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ЦДГ-169
29.11.07 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ОДЗ-90
03.12.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
04.12.07 2 образ.конц. Квартет “Еолина” 95-то у-ще
08.12.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” кам. Зала “България”
13.12.07 1 образ.конц. Квартет “Еолина” пом.у-ще Княжево
17.12.07 КОНЦЕРТ Симф. София зала “България”
17.12.07 ПРИЕМ Квартет “Еолина” Резиденция “Бояна”
18.12.07 КОНЦЕРТ детски школи ОКИ
19.12.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Брюж-Белгия
21.12.07 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Брюж-Белгия
24.12.07 КОНЦЕРТ Симф. София Анкара – Турция
25.12.07 КОНЦЕРТ Симф. София Истамбул – Турция
27.12.07 КОНЦЕРТ Симф. София Белград – Сърбия
28.12.07 КОНЦЕРТ Симф. София Белград – Сърбия
29.12.07 КОНЦЕРТ Симф. София Нови сад – Сърбия

ОБЩО: 101