Dp ОКИ НАДЕЖДА

ДЕЙНОСТ НА ОКИ”НАДЕЖДА”  за  2008г.

ДАТА СЪБИТИЕ СЪСТАВ МЯСТО
08.1.2008 2 образ.конц. Симф. “София”/кв/ 153 СОУ “Неофит Рилски”
23.1.2008 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ЦДГ 150-“Веслец”
23.1.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Женева-Швейцария
25.1.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Берлин-Германия
28.1.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Мантова-Италия
29.1.2008 образ.конц. Симф. “София”/кв/ ОКИ “Надежда”
31.1.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Мадрид-Испания
01.2.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Мадрид-Испания
01.2.2008 образ.конц. Симф. “София”/кв/ ОКИ “Надежда”
02.2.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Барцелона-Испания
03.2.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Барцелона-Испания
04.2.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Жирона-Испания
05.2.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Куенца-Испания
05.2.2008 образ.конц. Симф. “София”/кв/ СОУ №100
05.2.2008 образ.конц. ДФ “София” ОКИ “Надежда”
06.2.2008 образ.конц. ДФ “София” У-ще за деца с нар.зрение
16.2.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” СГХГ
22.2.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” зала “България”
24.2.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Виена-Австрия
26.2.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Брюж – Белгия
27.2.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Женева-Швейцария
07.3.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” зала “България”
08.3.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” кам. зала “България”
12.3.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Серес-Гърция
24.3.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” зала “България”
10.4.2008 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ОДЗ 48 и 53
12-19.4.08 записи Квартет “Еолина” ОКИ “Надежда”
19.4.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” кам. зала “България”
24.4.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” НМ “Земята  и хората”
05.5.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” зала “България”
15.5.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Рим – Италия
16.5.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Рим – Италия
19.5.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” НДК- зала 6
23.5.2008 КОНЦЕРТ курсове по балет ОКИ “Надежда”
30.5.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” криптата на Ал. Невски
30.5.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” ЦДНА-Солженицин
12.6.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” зала “България”
17.6.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
19.6.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
22.6.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” СГХГ
24.6.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
26.6.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
01.7.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
03.7.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
06.7.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” СГХГ
08.7.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
10.7.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
15.7.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
17.7.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
18.7.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Нафлион – Гърция
19.7.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Нафлион – Гърция
22.72008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
22.7.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Битоля – Македония
23.7.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Охрид – Македония
24.7.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
31.7.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Халкидики-Гърция
01.8.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Халкидики-Гърция
02.8.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Халкидики-Гърция
03.8.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Халкидики-Гърция
04.8.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Халкидики-Гърция
05.8.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Халкидики-Гърция
06.8.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Халкидики-Гърция
06.8.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Халкидики-Гърция
07.8.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” Халкидики-Гърция
29.8.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Преспа-Гърция
14.9.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” зала “България”
17.9.2008 КОНЦЕРТ ДФ “София” пред СГХГ 
20.9.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” СГХГ
28.9.2008 КОНЦЕРТ Квартет “Еолина” ГХГ-гр. Кюстендил
01.10.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” зала “България”
01.10.2008 2 образ.конц. Квартет “Еолина” І СОУ
07.10.2008 2 образ.конц. Симф. “София” ОКИ “Надежда”
08.10.2008 2 образ.конц. Симф. “София” ОКИ “Надежда”
09.10.2008 2 образ.конц. ДФ “София” ОКИ “Надежда”
09.10.2008 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ОДЗ – 40, Кр. поляна
10.10.2008 2 образ.конц. Симф. “София” ОКИ “Надежда”
17.10.2008 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ОДЗ – 33
23.10.2008 2 образ.конц. Квартет “Еолина” ОДЗ – кв. Симеоново
01.11.2008 СПЕКТАКЪЛ Симф. “София” зала “България”
09.11.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Крайова-Румъния
12.11.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” зала “България”
26.11.2008 СПЕКТАКЪЛ Симф. “София” ОКИ “Надежда”
27.11.2008 СПЕКТАКЪЛ Симф. “София” ОКИ “Надежда”
28.11.2008 СПЕКТАКЪЛ Симф. “София” ОКИ “Надежда”
01.12.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Бреда-Холандия
02.12.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Концертгебау-Амстердам
02.12.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София”/м.с./ зала “България”
03.12.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Хага-Холандия
08.12.2008 ИЗЛОЖБА 16 СОУ ОКИ “Надежда”
12.12.2008 образ.конц. Квартет “Еолина” 1-о пом.у-ще”Надежда”
17.12.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” зала “България”
21.12.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Птоломейда-Гърция
27.12.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Солун – Гърция
28.12.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Солун – Гърция
31.12.2008 КОНЦЕРТ Симф. “София” Рим – Италия
       
ОБЩО: 106