Dp ОКИ НАДЕЖДА
 дата събитие състав място
14.1.2014 Образователен концерт квартет Еолина ЦДГ № 53 р-н Илинден
14.1.2014 Литературен салон Симфониета София КЦ Люлин
15.1.2014 Образователен концерт квартет Еолина ЦДГ № 57 р-н Люлин
15.1.2014 концерт Джаз формация София ОКИ Надежда
16.1.2014 Образователен концерт квартет Еолина ЦДГ № 84 р-н Овча Купел
17.1.2014 концерт Симфониета София ОКИ Надежда
21.1.2014 концерт квартет Еолина Дом “Дълголетие”
24.1.2014 концерт Симфониета София зала “Света София”
29.1.2014 концерт Джаз формация София ОКИ Надежда
31.1.2014 концерт Симфониета София ОКИ Надежда
11.2.2014 концерт фолклор ОКИ Средец ОКИ Надежда
12.2.2014 концерт Симфониета София зала “Света София”
13.2.2014 концерт ДФ “София и дух. група ОКИ Надежда
17.2.2014 Изложба Симф. София – квартет ОКИ Надежда
26.2.2014 концерт Джаз формация София ОКИ Надежда
28.2.2014 концерт Симф. София и кв. Еолина ОКИ Надежда
4.3.2014 концерт Симфониета София НБУ
4-6.03.2014 Преглед на люб. изкуство състави от р-н Надежда ОКИ Надежда
7.3.2014 концерт Симф. София, кв. Еолина, ДФ София ОКИ Надежда
11.3.2014 концерт отличници от прегледа ОКИ Надежда
18.3.2014 концерт Дф София и дух. група ОКИ Надежда
21.3.2014 концерт Джаз формация София ОКИ Надежда
23.3.2014 концерт квартет Еолина Кам. Зала България
27.3.2014 концерт Симфониета София зала “Света София”
9.4.2014 концерт Фолклор ОКИ “Искър” ОКИ Надежда
11.4.2014 концерт Симфониета София зала “Света София”
13.4.2014 концерт Джаз формация София Открита сцена Връбница
14.4.2014 Изложба Симфониета София ОКИ Надежда
15.4.2014 Литературен салон Симфониета София КЦ “Люлин”
16.4.2014 концерт 16 ОУ “Райко Жинзифов” ОКИ Надежда
22.4.2014 концерт Перник гостува на ОКИ – фолклорен ОКИ Надежда

Pages: 1 2 3 4 5 6