Dp ОКИ НАДЕЖДА


 
  Мисия 

ОКИ „Надежда‘‘ е най-големият общински център в един от най-крайните райони на София. Нашата мисия е да съхраняваме, развиваме и популяризираме българската музикална култура и изкуство. Ние предизвикваме и изненадваме хората от Връбница, Требич, Люлин, Обеля, Надежда с разнообразни и иновативни, достъпни и вълнуващи творчески изяви.

ОКИ „Надежда‘‘ предоставя равни възможности за всички да преживеят невероятни и незабравими, с високо качество културни събития. Предлагаме професионален продукт за различните възрастови групи като възпитаваме по места, гостуваме и привличаме хора в нашата сграда. Ние сме в тясна връзка с хората от третата възраст, настанени в домове за стари хора, изнасяме музикални мероприятия на място или в концертни зали за деца в неравностойно положение, лишени от родителски грижи и за деца от малцинствените групи.

Визия

ОКИ „Надежда‘‘, разположен в съвременна сграда на комуникативно място в началото на квартала, е културен център на район Надежда. Със своите дейности ще продължава да спомага за вписването на страната ни в европейската и световна музикална култура. Предоставяйки помещения за творчески изяви, центърът ще се превърне  в дом на изкуството и културата и ще приобщава хора от различни възрасти и народности. Развиваме сътрудничества в национален и международен план с вярата и надеждата, че музиката и другите изкуства стимулират хората да споделят, да се образоват, вдъхновяват и да бъдат по-добри. Създавме нова система, повишаваме критериите и изграждаме вкус към красивото като съхраняваме, развиваме и разпространяваме музикално изкуство.

Музикалните състави – оркестър „Симфониета София‘‘ и Джаз формация „София‘‘ към института са едни от най-изявените в страната. Носители са на награди за изключителен принос в музиката у нас и по целия свят. Изнасяйки концерти в едни от най-популярните зали в света, днес те достойно представят българската музикална култура и изкуство и в най-отдалечените кътчета на София.